25/04/16

Bill&TedPortada para Bill&Ted, cómic publicado por Boom Studios baseado nas películas nas que aparecía Keanu Reeves.O boceto previo.


23/06/15

Injustice Ano III, capítulo 17.


 Algunhas páxinas de Injustice, e, como curiosidade, os bocetos previos para ver como solucionar unha escena de accción.

Algunnas escenas de Injustice, y, como curiosidad, los bocetos previos para ver cómo solucionar una escena de acción.