20/07/07

Outra páxina de cómic/Otra página de cómic

Esta é outra das páxinas para o próximo número de Fuck Comics. As tres últimas viñetas fíxenas a todo correr... Non mas teñades a conta.

Ésta es otra de las páginas para el próximo número de Fuck Comics. Las tres últimas viñetas las hice a toda velocidad... No las tengáis en cuenta.Cambio radical de tema: Eu non é que me gusten moito os chistes gráficos de tipo sexual, pero creo que esta portada, a pesares de ser tan irreverente non merece ser censurada con tanta virulencia. A dereita máis podre ataca de novo! (senón mirade ó Piqué). creo que a liberdade de expresión é fundamental. El Jueves é unha das moi poucas revistas que falan da política sen pelos na língua, sen alinearse con partido ningún. As cousas terían ido mellor se a xente lera esta revista e non os pastiches de La Razón ou incluso El Mundo i El País.

Cambio radical de tema: No es quea mí me gusten mucho los chistes gráficos de tipo sexual, pero creo que esta portada, a pesar de ser tan irreverente no merece ser censurada con tanta virulencia. ¡La derecha más podrida ataca de nuevo! (si no, mirad a Piqué). Creo que la libertad de opinión es fundamental. El Jueves es una de las muy pocas revistas que hablan de política sin perlos en la lengua, sin alinearse con ningún partido. Las cosas irían mejor si la gente leyera esta revista y no los pastiches de La Razón o incluso El Mundo y El País.


Até amanhã!

13/07/07

unha páxina de cómic/una página de cómic

Ainda non colgara unha páxina dos meu cómics. Ademáis xa tiña escoitado suxerencias de po-las (eh Norb?). Aí tedes unha. Ó final tiven que rematala a presas, pero éche o que hai. Aínda queda moito (moito, moito, moito) para alcanza-los resultados do Alex... sigh... a poucos imos...

Gústavos?


Aún no había colgado una páginade mis comics. Además, ya he escuchado sugerencias de que las pusiese (¿eh, Norb?). Ahí tenéis una. Al final la tuve que acabar con prisas, pero es lo que pasa. Aún me queda mucho (peero mucho, mucho, mucho) para alcanzar los reslutados de Alex... sigh... vamos poquito a poco.

¿Os gusta la página?

09/07/07


Velaí tedes a última das leiteiras que vos amosarei (xa creiades que rematara, non si?). Esta é a última que fixen. A diferencia das demais esta está feita sobre lenzo e a súa cor de base non é o gris, foi un violáceo agrisado. Nesta versión esaxerei as cores (azuis, vermellos) algo máis que nas anteriores.

Aquí tenéis la última de las lecheras que os enseñaré (ya creíais que había acabado, ¿no?). Ésta es la última que hice. A diferencia de las demás ésta está hecha sobre lienzo y su color de base no es el gris, sino un violáceo agrisado. En esta versión exageré los colores (azules, rojo) algo más que en las anteriores.

Este traballo é unha pequena mistura de fotografía e pintura (foi o último dos traballos de fotografía) e forma parte dunha serie de autorretratos. É un "transfer". É unha foto que pasei a unha táboa. Despois pintei enriba dela. O resultado é estrano pero interesante.


Este trabajo es una mezcla entre fotogragía y pintura (fue el último de los trabajos de fotografía) y forma parte de una serie de autorretratos. Es un "transfer". Es una foto que pasé a una tabla. Después pinté encima de ella. El resultado es extraño pero interesante.

E finalmente un traballo ben vello. Fíxeno hai xa dous anos. É unha pequena ilustración que fixen copiando unha foto de Scarlett Johannson. A cor é mala pero no seu momento foi un traballo co que mellorei moito.

Y finalmente un trabajo viejo. Lo hice hace hace dos años. Es una pequeña ilustración que hice copiando una foto de Scarlett Johannson. El color es malo, pero en su momento aprendí mucho con este trabajo.

Até Já!

pd: Para dentro de un par de días intentaré poner imágenes de mis cómics más absurdos, ¿eh norberto?05/07/07Para variar vou colgar unha foto do curso. Como podedes ver é unha composición feita con pequenas fotos que se superpoñen unhas coas ooutras. Semella que hay movemento, non é? Fíxenas movéndome ó redor del. Esta foto colgueina no meu myspace (moi galaico):

http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog&Mytoken=C3D18543-9472-487D-A2DFB10C5E6B341710026977

A ver cando é que o visitades!

Para variar cuelgo una foto del curso de fotografía. Como podéis ver es una composición hecha de pequeñas fotos que se superponen unas con otras. Parece que hay movimiento, ¿no? Las hice moviendome alrededor de él. Esta foto la colgué en mi myspace (muy galaico):

¡A ver cuándo lo visitáis!

http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog&Mytoken=C3D18543-9472-487D-A2DFB10C5E6B341710026977

03/07/07

O último dos traballos grandes do curso / El último de los trabajos grandes del curso


Este é o derradeiro traballo grande do curso. Como vendes non hai muller para pintar. Temos un horrendo manequín cuns obxectos noxentos. Pero é o mellor que pintei no curso. A cor e a luz funcionan neste cadro mellor do que ningún outro dos que vos amosei estes días atrás. Tamén a sensación de profundidade é claramente mellor. A pincelada ficou moito máis solta e interesante. Fíxeno nunha semana e media.
Quería agradecervos a todos os que estades a comenta-los cadros que colgo cada pouco. Bicos para todos!
Éste es el último trabajo grande del curso. Como veis no hay mujer que pintar. Tenemos un horrendo maniquí rodeado de unos objetos asquerosos. Sin embargo es lo mejor que pinté en todo el curso. El color y la luz funcionan aquí mejor que en ninguno de los que os he enseñado estos días atrás. también la sensación de profundidad es claramente mejor. La pincelada quedó mucho más suelta e interesante. Lo hice en una semana y media.
Querría agradeceeros a todos los que estáis comentando los cuadros que cuelgo cada poco tiempo. ¡Besos para todos!