25/06/08

Prehistoria e mais /prehistoria y más.

30x30cm: 2 horas

Acuarelas para un traballo de ilustración sobre o mesolítico.
Acuarelas para un trabajo de ilustración sobre el mesolítico.
Un pequeno óleo para a serie de ilustracións. 70x40cm aprox. Dúas horas e media.
Un pequeño óleo para la serie de ilustraciones. 70x40cm aprox. Dos horas y media.

Acuarela.

Se queredes ver mais fotos: http://www.flickr.com/photos/xermanico/
Si queréis ver más fotos: http://www.flickr.com/photos/xermanico/

19/06/08

fazending o parving/ haciending el gilipolling

----Atención: post trilingüe con faltas de ortografía.-Atenção: post trilíngüe com faltas de ortografia----

Presentando a miña clase de pintura de modelos, facendo o parvo no xardín botánico de Lisboa.

Presentando mi clase de pintura de modelos, haciendo el idiota en el jardín botánico de Lisboa.

Apresentando às colegas da minha turma de modelos, a fazer o parvo no jardim botánico de Lisboa.

Podedes ver que son todas unha panda de loucas, pero inofensivas.
Podéis ver que son todas una pandilla de locas, pero inofensivas.
Podem ver que são todas uma turma de loucas, mas inofensivas.


Necesitamos comida para o picnic pictórico.
Necesitamos comida para el picnic pictórico.
Necessitamos comida para o piquenique pictórico.Maria: Mmmmm, bolacha...

Filipa: Essa bolacha era minha, pá.

Maria: mmmm bolacha.

María: mmmm, galleta...

Filipa: Esa galleta era mía, eh.

María: mmm, galleta.Por último, un cadro que aínda non rematei. Leva unha hora e media (como moito) de traballo.

Por último, un cuadro que aún no acabé. lleva una hora y media (como mucho) de trabajo.

Mañá, mais!

Mañana, ¡más!

Amanhã, mais!

16/06/08

Finde en Madrid

Pasei o findesemana en Madrid de turismo e comidas familiares. Viaxar en litera é cando menos unha aventura, pero pagou a pena. En próximos días poderedes ver imaxes da viaxe.

Pasé el findesemana en Madrid de turismo y de comidas familiares. Viajar en litera es por lo menos una aventura, pero valió la pena. En próximos días podréis ver imágenes del viaje.

Puerta de Velázquez del Museo del Prado
Agora tocan diferentes traballos de paisaxes para pintura de modelos e para ilustración.
Ahora tocan diferentes trabajos de paisajes para pintura de modelos y para ilustración

(Ainda non rematado)
(Aún no acabado)
Proceso.

08/06/08

Segunda parte

Acabei o retrato de Juana. 5 horas.

Acabé el retrato de Juana. 5 horas.
Un boceto de pasaxe. Hora e media.

Un boceto de paisaje. Hora y media.Un retrato a miña compañeira Sara. Fixeno en moitas sesións na lase de pintura de modelos.

Un retrato de mi compañera Sara. Hecho en muchas sesiones en la clase de pintura de modelos.


07/06/08

Veu a calor / Vino el calor

Comeza a pegar forte a calor en Lisboa. Coa chegada do tempo das entregas teño que traballar mais seguido, pero ainda así consigo tempo e podo facer algunhas cousas para min.
Comienza a pegar fuerte el calor en Lisboa. Con la llegada de la temporada de entrgas tengo que trabajar más seguidamente, pero aún así consigo tiempo y puedo hacer algunas cosas para mí.


Un exemplo de como traballo con bocetos e unha mesa de luz.
Un ejemplo de cómo trabajo con bocetos y una mesa de luz.


Proceso dun retrato que estou a facer á miña namorada Juana. Dúas horas e media de traballo.
Proceso de un retrato que estoy haciendo a mi novia Juana. Dos horas y media de trabajo.

Na faculdade.

En la facultad.

Continuacións de traballos. Por seren tan grandes van lentos.

Continucación de trabajos. Al ser tan grandes van lentos.

Outro boceto pequeno de 30x30cm.

Otro boceto pequeño de 30x30cm.

Mañá mais e mellor. Mañá acabo o retrato de Juana e amósovolo.
Mañana más y mejor. Mañana acabo el retrato de Juana y os lo muestro.