23/04/08

A traballar! / ¡a trabajar!

Estou a preparar deseños para dous cómics diferentes. Tamén estou a facer probas de entintado:

Estoy preparando diseños para dos cómics diferentes. También estoy haciendo pruebas de entintado.Os cuadros de pintura de modelos continúan en proceso. Velaí mostro como van agora. Un destes días mostrarei unha serie de fotos comparativas para mostrarvo-lo proceso.

Los cuadros de pintura de modelos continúan en proces. Ahí muestro como van ahora. Uno de estos días mostraré una serie de fotos comparativas para mostraros el proceso.18/04/08

Bd, cuadros e moito traballo / cómic, cuadros y mucho trabajo.

Sendo como era hora xa de po-las pilas, este mes comecei a traballar forte. En pintura xa teño preparados os bocetos de diferentes cadros e comezados algúns deles. Ilustración vai suave pero vai indo. En debuxo tiven unha sorte interesante. O profesor quere que faga cómics. Xa vedes, Jañán convertido en proxecto universitario!


Siendo como era ya hora de que me pusiese las pilas, este mes he empezado a trabajar fuerte. En pintura tengo preparados bocetos de diferentes cuadros y ya he empezado algunos de ellos. Ilustración va suavemente, pero va yendo. En dibujo he tenido suerte. El profesor quiere que haga cómics. Ya veis, ¡jañán convertido en proyecto universitario!

07/04/08

Preparatorios 1

Os cadros, antes de facelos, planificoos es preparoos como esbozos. Por exemplo, agora imos comezar unha poses novas nas clases de modelo natural. No canto de debuxar directamente no lenzo, prefiro debuxar en pequeno (a3 mais ou menos) con coidado e despois pasar ese debuxo, con boa composición e tendoo pensado, á tela. Dous exemplos. Xa veredes o proceso.

Los cuadros, antes de hacerlos, los planifico como esbozos, Por ejemplo, ahora vamos a empezar unas nuevas poses en las clases de modelo natural. En vez de dibujar directamente en el lienzo, prefiero dibujar en pequeño (a3 más o menos) con cuidado y después pasar ese dibujo, con buena composición y habiéndolo pensado, a la tela. Dos ejemplos. Ya veréis el proceso.