29/02/08

Segundo semestre: ten boa pinta! / Segundo semestre: ¡tiene buena pinta!

Comezo o semestre descansado e con menos (moitas menos) asignaturas que no primeiro. Aproveitarei o bo tempo que ven para disfrutar da cidade e da miña experiencia Erasmus, que no primeiro semestre estaba máis apagada por diferentes cuestións. Temos que ser optimistas. E temos motivos para sermos.

Comienzo el semestre descansado y con menos (muchas menos) asignaturas que en el primero. Aprovecharé el buen tiempo que viene para disfrutar de la ciudad y de mi experiencia erasmus, que en el el primer semestre estaba más apagada por diferentes cuestiones. Tenemos que ser optimistas. Y tenemos motivos para serlo.

Para comezar colgo uns esbozos que estiven a facer na cidade. Un é dunha estatua que hai nos corredores da faculdade e a outra é unha parte do monumento que hai na Praza do Comercio. Ámbolos dous son pequenos, feitos nun caderno de 13x19cm:

Para comenzar os pongo unos esbozos que estoy haciendo en la ciudad. Uno es de una estatua que hay en los pasillos de la facultad y otra es una parte del monumento que hay en la plaza del Comercio. Ambos son pequeños, hechos en un cuaderno de 13X19cm:
Para rematar móstrovos un traballo de fotografía. É mais experimental que o resto das cousas que teño por aquí. Pero variar e experimentar é bo, non é? Espero que teñades un moi bo segundo "semetre-cuatrimestre".

Para acabar os muestro un trabajo de fotografía. Es más experimental que el resto de las cosas que tengo por aquí. Pero variar y experimentar es bueno, ¿no? Espero que tengáis un muy buen segundo "semestre-cuatrimestre".


04/02/08

Acabados

Estes traballos xa foron rematados. Foron feitos con presa e fáltalles tempo e ter pensado mellor os modelos e a composición. É igual. Xa foron entregados.

Estos trabajos ya han sido acabados. Fueron hechos con prisas y les falta tiempo haber pensado más los modelos y la composición previamente. Da igual. Ya fueron entregados.