02/05/11

Preview Duke Nukem and old stuff.


Pouco a pouco vai saindo anunciado o comic de Duke Nukem no que estou a traballar. Podedes ver aquí algunhas imaxes a modo de adianto. As cores foron dadas por Luis Antonio Delgado.

Poco a poco va saliendo anunciado el cómic de Duke Nukem en el que estoy trabajando. Podéis ver aquí algunas imágenes a modo de adelanto. El color fue hecho por Luis Antonio Delgado.
Nos meses despois do verán estiven a preparar proxectos e mostras. Algunhas non saíron (ou aínda non se sabe, como neste caso). Móstrovos algunha cousiña.

En los meses después de verano, estuve preparando proyectos y muestras. Algunas no salieron (o aún no se sabe, como en este caso). Os muestro alguna cosilla.


Propina: galician proto-rap-rock: