14/04/09

Colombia

Despois de case dous meses sen novas, encóntrome de visita en Colombia. Xa estiven en Bogotá, onde a diferencia do que un pensaría dun lugar tropical, non vai nin frío nin calor (estando a 2600 metros de altura o calor tropical desaparece). Tamén estiven en Montería, lugar de calor tropical. Xa vin iguanas e monos salvaxes (e eu de turista a tirar fotos). Estou a probar un monte de pratos diferentes. Por estrano que poida parecer, os plátanos (unha variedade diferente dos que comemos como postre en europa) fritos están deliciosos Noutra ocasión contarei mais cousas.

Después de casi dos meses sin noticias, me encuentro de visita en Colombia. Ya estuve en Bogotá, donde, a diferencia de lo que uno pensaría de un lugar tropical, no hace ni frío ni calor (estando a 2600 metros de altura el calor tropical desaparece). También he estado en Montería, lugar de calor tropical. Ya vi iguanas y monos salvajes (y yo, cual turista, sacando fotos). Estoy probando un montón de platos diferentes. Por extraño que pueda parecer, los plátanos (una variedad diferente de los que nos comomemos como postre en Europa) fritos están deliciosos. En otra ocasión os contaré más cosas.



Un mono nun parque... uoooh!

Un mono en un parque...¡uoooh!

A razón de que estea a engordar.

La razón de que esté engordando.

Foto cursi.




Nos últimos tempos estiven a facer bocetos e cadros:

En los últimos tiempos estuve haciendo bocetos y cuadros:


Bocetos libres

Bocetos na universidade.

Páxina de LollipopGirl

Cadros en proceso.




Vémonos!

¡Nos vemos!