04/08/09

Traballos de verán/Trabajos de verano.

O verán vai pasando e, con calma, sigo a facer algunhas cousas. Aínda non vexo que os traballos sexan claramente profesionais, e para iso o mellor é practicar e practicar.

El verano va pasando y, con calma, sigo haciendo algunas cosas. Aún no veo que los trabajos sean claramente profesionales, y para eso lo mejore es practicar y practicar.

Cómic:


Pintura:Carboncillo:

Despois de 4 anos sen facer unha estatua a carboncillo, tentei facer unha proba na casa. Unha recomendación, non sexades parvos coma min e traballade con papel ingres. Un papel malo e barato pode facer que o resultado sexa torpe, como o que vedes aí enriba.

Después de 4 años sin hacer una estatua a carboncillo, intenté hacer una prueba en casa. Una recomendación: no seáis idiotas como yo y trabajado con papel ingres. Un papel malo y barato puede hacer que el resultado sea torpe, como el que veis ahí arriba.