30/04/10

Devagar vaise sumando/ Lentamente se va sumando.

Achégase o salón da BD de Barcelona e vou preparando o book (o cartafol/carpeta) cos traballos. Levo ao mesmo tempo ilustracións e unhas páxinas de mostra sobre guión prototipo marvel. É un guión algo difícil de facer narrativamente correcto, pero polo menos é mais sinxelo e pracenteiro de facer que o anterior.

Se acerca el salón del cómic de Barcelona y voy preparando el book (la carpeta) con trabajos. Llevo al mismo tiempo ilustraciones y unas páginas de muestra sobre un guión prototipo marvel. Es un guión algo difícil de hacer de forma correcta narrativamente, pero por lo menos es más sencillo y placentero de hacer que el anterior.

Ó mesmo tempo estou a facer unhas ilustracións. Ainda están sen acabar (traballo varias ó mesmo tempo). Póñovos imaxes dos procesos:

Al mismo tiempo estoy haciendo unas ilustraciones. Aún están sin acabar (trabajo varias al mismo tiempo). Os pongo imágenes de los procesos:
Vémonos!

¡Nos vemos!

08/04/10

PintarHai tempo que non pintaba a óleo. Necesitaba facelo, construir a imaxe con esa combinación de cor, movemento e masa, na que sempre hai calquercousa de imprevisible que fai do óleo algo único. Agora estou algo torpe, mais atento a certas cousas por medo ou inseguridade, e non me atrevín a facer algunha cousiña. Por outra banda, se cadra este tempo de pausa tamén tivo a súa cara positiva. Hai cousas que teñen outra cor, vexo o traballo cun lente diferente. Ainda así, hai algo que continúa a fallar: a pintura é un medio de expresión: conta cousas, fala de algo, sexa tanxible ou non, pero fala. Hai que ter algo que contar, e nestes momentos non parece que eu teña moito que dicir. Seguirei pensando, que algo haberá do que poida (ou me interese) falar mais tarde ou mais cedo en clave pictórica.

Hace tiempo que no pintaba al óleo. Necesita hacerlo, construir imágenes con esa combinación de color, movimiento y masa, en la que siempre hay algo de imprevisible que hace del óleo algo único. Ahora estoy algo torpe, más atento a ciertas cosas por miedo o inseguridad, y no me atreví a hacer alguna que otra cosa. Por otra parte, quizás este tiempo de pausa también haya tenido su cara positiva. Hay cosas que tienen otro color, veo el trabajo con una lente diferente. Aún así, hay algo que continúa fallando: la pintura es un medio de expresión: cuenta cosas, habla de algo, sea tangible o no, pero habla. Hay que tener algo que contar y, en estos momentos, no me parece que tenga mucho que decir. Seguiré pensando, que algo habrá sobre lo que pueda (o me interese) hablar tarde o temprano en clave pictórica.

02/04/10

probando

Intentando facer cómics de superheróis a cor directa sen tinta.

Intentando hacer cómics de superhéroes a color directo sin tinta.