26/09/08

Comezamos curso! /¡Empezamos curso!


Primeiro cadro do curso. Feito nunha sesión. E o meu novo obradoiro para traballar. Pronto, mais.

Primer cuadro del curso. Hecho en una sesión. Y mi nuevo taller para trabajar. Pronto, más.

23/09/08

Semana de lecer / semana de disfrute

Esta semana foi a semana do turismo. Para despedir o verán, recibín a visita das miñas amigas María e Filipa, de Lisboa, na que aproveitamos para vermos Porto, Vila Nova de Cerveira, Santiago de Compostela, Tui, a miña vila e mesmo irmos á festa da Zorza na Gándara.

Esta semana fue la semana del turismo. Para despedir el verano, recibí, la visita de mis amigas María y Filipa, deLisboa, en la que aprovechamos para ver Oporto, Vila Nova de Cerveira, Santiago de Compostela, Tui, mi pueblo e incluso ir a la fista de la Zorza en la Gándara.
Porto


Estes portugueses!
¡Estos portugueses!


Foto en Vila Nova.
Santiago de Compostela.

18/09/08

Unha viñeta / Una viñeta.Unha viñeta (e unha proba de cor non definitiva) a lápiz.

Una viñeta (y una prueba de coloro no definitiva) a lápiz.

14/09/08

Deseños e planificacións / Diseños y planificaciones

Seguindo co proxecto LollipopGirl, velaí uns deseños (un deles moi rápido e esquemático) de personaxes e cor deles.

Siguiendo con el proyecto LollipopGirl, ahí tenéis unos diseños (uno de ellos muy rápido y esquemático) de personajes ya también de su color.


Tamén pendurei páxinas cos story-boars que fago para as páxinas. Ámbalas dúas imaxes corresponden a follas a4

También he colgado páginas con los storyboards que hago para las páginas. Ambas imágenes corresponden a hojas a4.3 opcións (e media) para a primeira páxina.

3 opciones (y media) para la primera página


Outra opción de primeira páxina e unha da segunda.

Otra opción de primera página y una de la segunda.

11/09/08

¡Saludos! / greetings! / Saudos!

Estoy recibiendo una buena cantidad de visitas de América. Estoy acostumbrado a recibir algunas visitas de españoles y portugueses (normalmente amigos y compañeros de clase), pero me he quedado sorprendido al ver los datos del contador de visitas. Un saludo a aquellos que me siguen desde países como México, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos entre otros (si no he mencionado tu país, repróchamelo, aunque no es por mala voluntad). Desde España (y desde Galicia más específicamente) un saludo y muchas gracias a todos los que visitan este blog.


Voltando ao traballo, o deseño case definitivo de LollipopGirl. Rediseñei algunhas partes da ropua e engadín e perfeccionei algún complemento. Decidín facer unha anatomía máis realista (se cadra podedes lembrar que nos primeiros deseños era máis estilizada). Isto tamén serve como proba de cor, e podo entrever os problemas e solucións que terei que levar a cabo nas páxinas definitivas.

Volviendo al trabajo, el diseño casi definitivo de LollipopGirl. Rediseñé algunas partes de la ropa y añadí y perfeccioné algún complemento. Decidió hacer una anatomía más realista (quizás podréis acordaros de que en los primeros diseños era más estilizada). Esto también sirve como prueba de color y puedo entrever los problemas y soluciones que tendré que llevar a cabo en las páginas definitivas

Rediseñei tamén o logo. Na parte de enriba podedes ver o logotipo orixinal extraído da primeira ilustración da personaxe. Fun facendo diferentes versións. Probablemente traballe coa última de todas.

Rediseñé también el logo. En la parte de arriba podéis ver el logotipo original extraído de la primera ilustración del personaje. He estado haciendo diferente versiones. Probablemente trabaje con la última de todas.
Personaxe con logotipo.

Personaje con logotipo.
09/09/08

Probas/pruebas

Continúan as probas de lápiz e tinta para ver que estilo utilizar finalmente para este proxecto.
Continúan las pruebas a lápiz y tinta para ver qué estilo utilizar finalmente para este proyecto.

LollipopGirl: Vestido definitivo.


Un estilo diferente de entintado.

07/09/08

Algo de escultura.


Hai dous anos que fixen este traballo. Na primeira imaxe, a orixinal. Nas tres seguintes a copia en barro e a derradeira unha foto da peza final. Si, é verdade, son moi torpe con estes materiais e o acabado vese que non é limpo. Pero bueno, xa pasaron dou anos e medio disto.

Hace dos años y medio de este trabajo. En la primera imagen el original. En las tres siguientes la copia en barro y por último una foto de la pieza final. Sí, es cierto, soy muy torpe con estos materiales y el acbado se ve que no es limpio. Pero bueno, ya pasaron dos años y medio de esto...


02/09/08

Bocetos


Necesito opinións destas caras. Estou á procura dun estilo diferente.

Necesito opiniones de estas caras. Estoy buscando un estilo diferente.

01/09/08

Selva.


Unha proba de ilustración a cor feita nunha tarde.

Una prueba de ilustración a color hecha en una tarde.