11/08/11

¡Portada!

Versión maquetada aquí.


O número 4 da miniserie de Duke Nukem foi anunciado. Hai unha edición especial coa miña primeira portada completa a cor. Sairá en Outubro (pero encárgase por Previews agora, en agosto). Aquí podedes ver anunciado o comic book xunto a outros lanzamentos da editorial.

Tamén saiu (en xullo) a edición especial do videoxogo Duke Nukem Forever. A edición especial Balls of Steel inclúe un comic-book de 22 páxinas que é oficialmente o meu primeiro comic book completo publicado como debuxante, feito xunto a Tom Waltz (editor e guionista) e Luis Delgado (cor).

El número 4 de la miniserie de Duke Nukem ya ha sido anunciado. Hay una edición especial con mi primera portada completa a color. Saldrá en octubre (pero se encarga por Previews ahora, en agosto). Aquí podéis ver anunciado el comic book junto a otros lanzamientos de laa editorial.


También salió (en julio) la edición especial del videojuego Duke Nukem Forever. La edición especial Balls of Steel incluye un comic-book de 22 páginas que es oficialmente mi primer comic book completo publicado como dibujante, hecho junto a Tom Waltz (editor y guionista) y Luis Delgado (color).