31/10/07

Comocei a pintar./Empecé a pintar/.

Pois xa comencei a pintar. Estou a preparar o proxecto de pintura, que probablemente terá como tema principal o nu. Como tiña feitas moitas fotos o ano pasado e non hai cousa que me guste máis pintar que a pel humana, este ano é probable que pinte moitos nus. Se a iso sumamos as clases con modelos... imos ter unha boa cantidade de nus.

Pues ya empecé a pintar. estoy preparando el proyecto para pintura, que probablemente tendrá como tema principal el desnudo. Como hice muchas fotos el año pasado y no hay cosa que más me guste pintar que la piel humana, este año es probable que pinte muchos desnudos. Si a eso sumamos las clases con modelos... vamos a tener una buena cantidad de desnudos.

Comecei un novo cadro. É un dos cuadros más rápidos que teño dieto, ainda que non estea rematado.

Comencé un nuevo cuadro. Es uno de los cuadros que más rápidamente he hecho, aunque aún no está acabado.E velaquí o mesmo cadro do outro día, pero un bocado máis avanzado. Cro que é a primeira vez que deixo fotos do proceso dun traballo no blog.


Y aquí el mismo cuadro del otro día, pero un poco más avanzado. Creo que es la primera vez que dejo fotos del proceso en el blog.


Non resta moito para vos contar: marcho para a Galicia uns días: Pasádeos polo fotolog, que non ten nada a ver co que deixo aquí: http://www.fotolog.com/xermanico


Poco más que contaros, me voy a Galicia unos días. Pasáos por el fotolog, que no tiene nada que ver con lo que cuelgo aquí: http://www.fotolog.com/xermanico

26/10/07

Finalmente: Lisboa

Despois dun mes sen novas, hai moito que contar. Estiven moi enredado cos asuntos burocráticos na faculdade, e ó comezarmos as clases, como tiña que escoller as asignaturas que ía ter andei liado.

Después de un mes sin noticias, hay mucho que contar. He estado muy enredado con asuntos burocráticos en la facultad, y al empezar las clases, como tenía que escoger las asignaturas iba a cursar, anduve liado.Lisboa é unha cidade chea de belezas e cousas interesantes. A zona na que eu vivo é o centro mesmo da cidade i está chea de rúas longas, planas e rectas. Hai zonas que me gustan máis, nas que todo son subidas e rúas serpenteantes con vistas ó río.

Lisboa es una ciudad llena de bellezas y cosas interesantes. La zona en la que vivo es el centro mismo de la ciudad y está llena de calles largas, planas y rectas. Hay zonas que me gustan más, en las que todo son subidas y calles serpenteantes con vistas al río.


A luz de Lisboa e forte. Estou habituado a unha luz diferente á beira do mar. Ainda así é fermosa. Gran parte do encanto da cidade está en cousas que por sí mesmas non son fermosas: casa vellas, etc. Outra cousa que é difícil disfrutar é o río. Os edificios cubren habitualmente as vistas do río e raramente é posible velo estando na rúa. Sen embargo ás veces estás a camiñar e ó fondo dunha rúa ves a maxia: ó río aparece ó fondo. Entón daste de conta de que vives nunha cidadevive de cara a un ró que está a chegar ó mar.

La luz en Lisboa es fuerte. Estoy acostumbrado a una luz diferente al lado del mar. Pero es hermosa aún así. Gran parte del encanto de la ciudad está en cosas que no son de por sí hermosas: casas viejas, etc. Otra cosa que es difícil disfrutar es del río. Los edificios suelen cubrir las vistas al río, y raramente lo puedes ver estando en la calle. Sin embargo a veces vas caminando y al fondo de una callejuela ves la magia: el río aparece al fondo. Y te das cuenta de que vives en una ciudad que vive de cara a un río que ya está llegando al mar.

Aquí podedes ver o primeiro traballo de pintura de modelos. Teño unha asignatura só diso. É frouxiño mais xa virán cousas mellores. O propio profesor dixo que isto era para quentar motores.

Aquí podéis ver el primer trabajo de pintura con modelos. Tengo una asignatura sólo de eso. Es flojito, pero ya vendrñas cosas mejores. El propio profesor me dijo que esto era para calentar motores.

Este é o segundo traballo (sen rematar, como é obvio). Como rematara o traballo que está máis arriba, pregunteille ó profesor se iamos continuar moito máis tempo coa mesma pose. Eu pensaba que iamos acabar ese mesmo día, pero el díxome que ó final non e que tíñamos dúas sesións máis porque había moita xente que non rematara (de facto eu acabei o primeiro, cousa que non me acontecera na vida). Entón comecei este outro traballo. Un comezo de estudio feito en dúas horas escasas.

Este es el segundo trabajo (sin acabar, como es obvio). Como había acabado el otro trabajo que está más arriba, le pregunté al profesor si íbamos a a continuar mucho más tiempo con la misma pose. Yo pensaba que íbamos a acabar ese mimso día, pero me dijo que al final no y que teníamos dos sesiones más porque había gente que no lo había acabado (de hecho fui el primero en acabar, cosa que nunca me había pasado antes). entonces comencé este otro trabajo. Un estudio empezado en dos horas escasas.

Estes son algúns compañeiros (e amigos) da clase. Tiven sorte, xaque son boa xente e me recibiron moi ben. Xa vos comentarei máis cosas con máis detalle. Pasadeo ben!

Estos son algunos compañeros (y amigos) de clase. He tenido suerte, ya que son muy majos y me han acogido muy bien. Ya os iré comentando más cosas más detalladamente. ¡Pasadlo bien!