16/12/09

Páxinas de proba

O primeiro, terei que me desculpar polo tempo que vai desde a ultima vez que actualicei o blog. Tiven moito traballo, moitas cousas por facer e, curiosamente, en case tres meses, nin tan sequera tiven tempo de me afacer á cidade e ter unha rutina normal. Espero que o próximo ano sexa mais proclive nese sentido. Déixovos algunhas páxinas que estou a facer para amosar a editoriais.

En primer lugar, he de disculparme por el tiempo que ha pasado desde la ultima vez que actualicé el blog. Tuve mucho trabajo, muchas cosas que hacer y, curiosamente, en casi tres meses, ni siquiera tuve tiempo para acostumbrame a la ciudad y de tener una rutina normal, Espero que el próximo año sea más proclive en ese sentido. Os dejo algunas páginas de pruebas que estoy haciendo para mostar a editoriales.


Vémonos!

!Nos vemos!

04/08/09

Traballos de verán/Trabajos de verano.

O verán vai pasando e, con calma, sigo a facer algunhas cousas. Aínda non vexo que os traballos sexan claramente profesionais, e para iso o mellor é practicar e practicar.

El verano va pasando y, con calma, sigo haciendo algunas cosas. Aún no veo que los trabajos sean claramente profesionales, y para eso lo mejore es practicar y practicar.

Cómic:


Pintura:Carboncillo:

Despois de 4 anos sen facer unha estatua a carboncillo, tentei facer unha proba na casa. Unha recomendación, non sexades parvos coma min e traballade con papel ingres. Un papel malo e barato pode facer que o resultado sexa torpe, como o que vedes aí enriba.

Después de 4 años sin hacer una estatua a carboncillo, intenté hacer una prueba en casa. Una recomendación: no seáis idiotas como yo y trabajado con papel ingres. Un papel malo y barato puede hacer que el resultado sea torpe, como el que veis ahí arriba.

19/07/09

E acabou / Y se acabó.

O curso, a carreira e a vida en Salamanca acabáronse. Xa foron as despedidas, as derradeiras festas e todo o que quedaba por facer. Agora, durante o verán sigo a facer cousas, pero a ritmo de vacacións.

El curso, la carrera y la vida en Salamanca se han acabado. Ya han pasado las despedidas, las últimas fiestas y todo lo que quedaba por hacer. Ahora, durante el verano, sigo haciendo cosas, pero a ritmo de vacaciones.


Cerimonia de graduación.
Ceremonia de graduación.

Traballos feitos na recta final do curso.
Trabajos hechos en la recta final del curso.Un autorretrato de verán a medio facer.
Un autorretrato de verano a medio hacer.

06/05/09

LollipopGirl continúa!


Páxina de descartes, que habitualmente non amoso, pero creo que neste caso é interesante, esas imaxes que finalmente non utilicei.

Página de descartes, que habitualmente no muestro, preo creo que en este caso es interesante, esas imágenes que finalmente no utilicé.


Entre viaxes e traballos isto quedou un pouco esquecido. LollipopGirl continúa en proceso, aproveitando eses pequenos espacios de tempo sen traballo duro.

Entre viajes y trabajos esto se ha quedado un poco olvidado. LollipopGirl continúa en proceso, aprovechando esos pequeños espacios de tiempo sin trabajo duro.

14/04/09

Colombia

Despois de case dous meses sen novas, encóntrome de visita en Colombia. Xa estiven en Bogotá, onde a diferencia do que un pensaría dun lugar tropical, non vai nin frío nin calor (estando a 2600 metros de altura o calor tropical desaparece). Tamén estiven en Montería, lugar de calor tropical. Xa vin iguanas e monos salvaxes (e eu de turista a tirar fotos). Estou a probar un monte de pratos diferentes. Por estrano que poida parecer, os plátanos (unha variedade diferente dos que comemos como postre en europa) fritos están deliciosos Noutra ocasión contarei mais cousas.

Después de casi dos meses sin noticias, me encuentro de visita en Colombia. Ya estuve en Bogotá, donde, a diferencia de lo que uno pensaría de un lugar tropical, no hace ni frío ni calor (estando a 2600 metros de altura el calor tropical desaparece). También he estado en Montería, lugar de calor tropical. Ya vi iguanas y monos salvajes (y yo, cual turista, sacando fotos). Estoy probando un montón de platos diferentes. Por extraño que pueda parecer, los plátanos (una variedad diferente de los que nos comomemos como postre en Europa) fritos están deliciosos. En otra ocasión os contaré más cosas.Un mono nun parque... uoooh!

Un mono en un parque...¡uoooh!

A razón de que estea a engordar.

La razón de que esté engordando.

Foto cursi.
Nos últimos tempos estiven a facer bocetos e cadros:

En los últimos tiempos estuve haciendo bocetos y cuadros:


Bocetos libres

Bocetos na universidade.

Páxina de LollipopGirl

Cadros en proceso.
Vémonos!

¡Nos vemos!

07/02/09

Xaneiro con Juana / Enero con JuanaÚltimamente non hai moito que contar. Veu Juana dende Colombia e quedou comigo en Salamanca durante un mes. Neste tempo paseamos, fixemos excursións e mesmo pinteina. Agora toca esperar ata Abril, cando vaia eu a Colombia.

Saúdos para todos!

Últimamente no hay mucho que contar. Vino Juana desde Colombia y se quedó conmigo en Salamanca durante un mes. Durante ese tiempo paseamos, hicimos excursiones e incluso la pinté. Ahora toca esperar hasta abril, cuando vaya yo a Colombia.

¡Saludos a todos!

16/01/09

Avances en BD / Avances en Cómic.

Houbo sorte! Na categoría de BD dentro do concurso "Nuevos creadores" de EspacioJoven Salamanca fun premiado en segundo lugar, cun traballo chamado La muñeca de Sofía, baseado na poesía en portugués de Adília Lopes A boneca de Sofia. Estas son as páxinas:

¡Hubo suerte! En la categoría de cómic dentro del concurso "Nuevos creadores" de EspacioJoven Salamanca fui premiado en segundo lugar, con un trabajo llamado La muñeca de Sofía, basado en una poesía en portugués de Adília Lopes A boneca de Sofia. Éstas son las páginas:
Como vedesLollipop Girl continúa en proceso:


Vémonos!

¡Nos vemos!