11/08/11

¡Portada!

Versión maquetada aquí.


O número 4 da miniserie de Duke Nukem foi anunciado. Hai unha edición especial coa miña primeira portada completa a cor. Sairá en Outubro (pero encárgase por Previews agora, en agosto). Aquí podedes ver anunciado o comic book xunto a outros lanzamentos da editorial.

Tamén saiu (en xullo) a edición especial do videoxogo Duke Nukem Forever. A edición especial Balls of Steel inclúe un comic-book de 22 páxinas que é oficialmente o meu primeiro comic book completo publicado como debuxante, feito xunto a Tom Waltz (editor e guionista) e Luis Delgado (cor).

El número 4 de la miniserie de Duke Nukem ya ha sido anunciado. Hay una edición especial con mi primera portada completa a color. Saldrá en octubre (pero se encarga por Previews ahora, en agosto). Aquí podéis ver anunciado el comic book junto a otros lanzamientos de laa editorial.


También salió (en julio) la edición especial del videojuego Duke Nukem Forever. La edición especial Balls of Steel incluye un comic-book de 22 páginas que es oficialmente mi primer comic book completo publicado como dibujante, hecho junto a Tom Waltz (editor y guionista) y Luis Delgado (color).
30/06/11

Entretanto

Ultimamente o traballo está a ser intenso... e privado. De momento non podo pór mostras dos traballos comerciais que estou a facer (dos que proximamente sairán algúns adiantos que si poderei amosar), pero hai algúns traballos/probas/experimentos de caderno de apuntes que tiña gardados e non compartira.

Últimamente el trabajo está sinedo intenso... y privado. De momento no puedo poner muestras de los trabajos comerciales que estoy haciendo (de los que próximamente saldrán algunis adelantos que sí podré mostrar), pero hay algunos trabajos/pruebas/experimentos de cuaderno de apuntes que tenía guardados y que no había compartido.Unha proba para un traballo que non saiu.
Una prueba para un trabajo que no salió.

Bocetos varios para crear unha personaxe.

Bocetos varios para crear un personaje.

02/05/11

Preview Duke Nukem and old stuff.


Pouco a pouco vai saindo anunciado o comic de Duke Nukem no que estou a traballar. Podedes ver aquí algunhas imaxes a modo de adianto. As cores foron dadas por Luis Antonio Delgado.

Poco a poco va saliendo anunciado el cómic de Duke Nukem en el que estoy trabajando. Podéis ver aquí algunas imágenes a modo de adelanto. El color fue hecho por Luis Antonio Delgado.
Nos meses despois do verán estiven a preparar proxectos e mostras. Algunhas non saíron (ou aínda non se sabe, como neste caso). Móstrovos algunha cousiña.

En los meses después de verano, estuve preparando proyectos y muestras. Algunas no salieron (o aún no se sabe, como en este caso). Os muestro alguna cosilla.


Propina: galician proto-rap-rock:


30/04/11

G.I.JOE sketches.

Durante marzo traballei nun encargo bastante peculiar. Está de moda en EEUU facer edicións limitadas cun Sketch (boceto) personalizado. Durante uns 12 días fixen 250debuxos a man sobre portadas en branco coa rotulación de GIJOE. Aquí podedes ver algunhas delas. Como dato curioso, hai personaxes moi rápidas de facer como o comandante Cobra ou Destro, e outros moito mais liosos. Adivinade cales fixen mais veces.

Durante marzo trabajé en un encargo bastante peculiar. En EEUU está de moda hacer ediciones limitadas con un sketch (boceto) a mano personalizado. Durante unos doce días hice 250 dibujos a mano sobre portadas en blanco con la rotulación de G.I. JOE. Aquí podéis ver algunas de ellas. Como dato curioso hay personajes muy rápidos de hacer, como el comandante Cobra o Destro, y otros mucho más liosos. Adividan cuáles hice más veces.

Como propina más avances de Duke Nukem.

Segunda propina: un vídeo para animar o traballo!:
Vémonos!

16/04/11

DUKE NUKEM!Por fin foi anunciado o cómic no que estou a traballar. É o meu primeiro traballo publicado, a través da editorial IDW, dos Estados Unidos. De momento non podo mostrar mais nada. Con guión de Tom Waltz e cores de Luis Antonio Delgado, supón a entrada de Duke Nukem no mundo do comic, e coincide coa chegada do seu último videoxogo: Duke Nukem Forever. Se alguén quere comprar isto, pode facelo a través do catálogo previews de Maio (o catálogo está a disposición na maioría das tendas de cómic). Será unha miniserie.


Por fin fue anunciado el cómic en el que estoy trabajando. es mi primer trabajo publicado, a través de la editorial IDW, de los Estados Unidos. De momento no puedo mostrar nada más. Con guión de Tom Waltz y color de Luis Antonio Delgado, supone la entrada de Duke Nukem en el mundo del cómic, y coincide con la llegada de su último videojuego, Duke Nukem Forever. Si alguien quiere comprar est, puede hacerlo a través del catálogo previews de Mayo (el catálogo está a disposición en la mayoría de tiendas de cómic). Será una miniserie.

15/04/11

Un cadro vello/un cuadro viejo

Feito hai dous anos case exactos. Por algunha razón, nunca apareceu no blog. Unha sesión de 2 horas. Boto en falta pintar a óleo!

Hecho hace dos años exactos. Por alguna razón nunca apareció en el blog. Una sesión de 2 horas. ¡Echo de menos pintar a óleo!

24/03/11

Meanwhile

 Parece que as cousas están a saír ben ultimamente: teño encargos editoriais e o traballo está a ser continuo. O único defecto: teño a obriga de traballar con certo grao de confidencialidade e de momento non podo amosar nada no blog (pronto aparecerán algunhas novidades). Entretanto amoso algunhas cousiñas:


Parece que las cosas están saliendo bien últimamente: tengo encargos editoriales y el trabajo está siendo continuo. El único defecto: tengo la oblicación de trabajar con cierto grado de confidencialidad y de momento no puedo mostrar nada en el blog (pronto aparecerán algunas novedades). Mientras tanto, os muestro algunas cosillas:


 Estas dúas imaxes son versións dun traballo para a portada da maqueta en conxunto de dous grupos musicais (mais información cando estea maquetada e rematada a portada). A temática é peculiar, pero non podo negar que ten o seu puntiño divertido.

Estas dos imágenes son versiones de un trabajo para la portada de la maqueta en conunto de dos grupos musicales (más informaciñon cuando la portada esté maquetada y acabada). La tem´tica es peculiar, pero no puedo negar que tiene su puntito divertido.


Experimentos con rotuladores copic e co photoshop.
Experimentos con rotuladores copic y con el photoshop.Unha pequena ilustración por encargo de hai 3 meses.
Una pequeña ilustración por encargo de hace 3 meses.


E como está de moda por videoclips nos blogs, eu poño un que me axuda a debuxar cando xa levo 8 horas na mesa de debuxo:
Y como está de moda poner vídeoclips en los blogs, pongo uno que me ayuda a dibujar cuando ya llevo 8 horas en la mesa de dibujo:

02/02/11

Bocetos e procesos.

Algúns bocetos rápidos da libreta.
Algunos bocetos rápidos de la libreta.
 
 

E velaquí o proceso enteiro da ilustración das cidades invisibles, desde os primeiros bocetos ata o final, pasando por ampliacións e detallados.

Y aquí está el proceso enterlo de la ilustraciñon de las ciudades invisibles, desde los primeros bocetos hasta el final, pasando por ampliaciones y detalles.

25/01/11

Cidades invisibles / Ciudades invisibles.


Velaí o resultado final. Na próxima entrada, un resumo detallado do proceso cunha decena de imaxes.

Aquí está el resultado final. En la próxima entrada, un resumen detallado del proceso con una decena de imágenes.

21/01/11

Rooaaar!!


Pasei o Nadal a  debuxar dinosauros. Por encargo. Polo menos é divertido debuxar monstriños, a pesar de seren inexpresivos...Velaí unhas viñetas soltas.

Me he pasado las navidades dibujando dinosaurios. Por encargo. Por lo menos es divertido dibujar monstruitos, a pesar de lo inexpresivos que son. Ahí tenéis algunas viñetas sueltas.Entre outras cousas agora estou a facer unha ilustración cunha cidade colgante. Queda pouco para rematala, pero parece que non a dou acabado. Daquí a pouco, máis.

Entre otras cosas ahora estoy haciendo una ilustración de una ciudad colgante. ya queda poco para acabarla, pero parece que me cuesta acabarla. Dentro de poco, más.