29/11/07

3D

Na asignatura de debuxo dixital estamos a aprender a traballar con programas 3d. O profesor é espectacular. En tres semanas escasas estamos a facer caras...
En la asignatura de dibujo digital estamos aprendiendo a trabajar con programas 3d. El profesor es espectacular. E tres semanas escasa estamos haciendo caras...

Este é un traballo de 3 horas escasas. O profesor non deu máis tempo e ficou así (eu quería corrixir o nariz e facerlle os buracos, e tocar un pouco a boca, pero o home dixo que non era importante e que deixase estar). Como vedes está baseado nunha estatua.

Este es un trabajo de 3 horas escasa. El profesor no nos dio más tiempo y me quedo así (yo quería corregir la nariz y hacerle los agujeros, y tocarle un poco la boca, pero el hombre me dijo que no era importante y que lo dejase así). Como veis está basado en una estatua.

Pasadeo ben!
¡Pasadlo bien!

22/11/07

Diferentes formas de traballar, resultados semellantes/Diferentes formas de trabajar, resultados semejantes

Sigo trabajando en mis desnuditos, algo atareado últimamente con otras cosas de otras asignaturas.

Continúo a traballar nos meus nus, algo atarefado últimamente con outras cousas de outras asignaturas.Na asignatura de pintura estiven a facer este cadro. Xa está case rematado (restan só uns toques). Traballei con calma e con pequenos toques. O resultado é algo máis ou menos ben construido, pero excesivamente punteado. Estou especialmente contento coa cara.

En la asignatura de pintura estuve haciendo este cuadro. Ya está casi acabado (faltan solamente unos toques). Trabajé con calma y con pequeños toques. El resultado es algo más o menos bien construido, pero excesivamente punteado. Estoy especialmente contento con la cara.Na asignatura de pintura de modelos traballei de forma diferente. Todo ficou máis alongado e con trazos máis dinámicos e sen o ríxido planteamento dunha fotografía como modelo único.

Ainda non está rematado. Esa cara horrible non vai ficar así.

En la asignatura de pintura de modelos trabajé de forma diferente. Todo quedó más alargado con trazos más dinámicos y sin el rígido plantemaiento de una fotografía como único modelo.

Aún no está acabado. Esa cara horrible no va a quedar así.

15/11/07

Máis traballos/ Más trabajos

Despois dunha semana cheíña de traballo, amósovos algúns avances.
Después de una semana completita de trabajo, os muestro algunos avances.


Un novo cuadro. Aínda estou a comezar, pero xa vai tendo algunha cousiña máis interesante do que os anteriores.

Un cuadro nuevo, aún estoy comenzando, pero ya va teniendo alguna cosilla más interesante que los anteriores.

Finalmente rematei este cuadro, quería facer algunha cousa máis, pero fica así.

Finalmente acabé este cuadro, quería hacer alguna cosa más, pero se queda así.

Pasádeo ben!
¡Pasadlo bien!

06/11/07

Leiteira's strikes back (ordenador)


O segundo traballo que fixen en "desenho digital" (debuxo dixital) foi facer unha ilustración dunha película. Escollín "A rapaza co pendente da perla"(os portugueses din "a rapariga com o brinco de perla"). Traballo infográfico.

El segundo trabajo que hice en "desenho digital" (dibujo digital) fue hacer una ilustración de una película. Escogí "La joven de la perla" (los portugueses dicen "A rapariga com o brinco de perla"). Trabajo infográfico.