31/08/10

Pintura vacacional.

Entre páxina e páxina de bd vou pintando algún cadriño. Este está en proceso. As dúas primeiras imáxenes corresponden á primeira sesión e a terceira á segunda sesión. Por variar un pouco.

Entre página y página de cómic voy pintando algun cuadrito. Éste está en proceso. Las dos primeras imágenes corresponden a la primera sesión y la tercera a la segunda sesión. Por variar un poco.