21/07/08

Proxectos de verán.

O próximo número do Fuck Comics (http://www.fuckcomics.blogspot.com) está próximo a sair e eu xa estou a preparar historias para o próximo. Unha é de Jañán, con novas aventuras tolas e violentas. A outra é unha versión serie B do relato de Kafka "A metamorfose". Un adianto:

El próximo número de Fuck Comics (http://www.fuckcomics.blogspot.com) saldrá próximamente y yo ya estoy preparando historias para el próximo. Una es de Jañán, con nuevas aventuras locas y violentas. La otra es una versión serie B del relato de Kafka "La metamorfosis". Un adelanto:

Jañán

Metamorfose

Un retrato dunha colega de clase: Alexandra, "Xana".

Un retrato de una colega de clase: Alexandra, "Xana".

14/07/08

Últimos cadros/Últimos cuadros

Ainda que non puiden acabar algúns dos cadros, xa fixen a entrega final de pintura. A avaliación é diferente da de Salamanca, e tiven que pendurar os traballos. Ademáis tedes se queredes ler, o panel coa explicación do proxecto (evidentemente imaxinario) de intervención no espacio público. Está en portugués, síntoo.

Aunque no pude acabar algunos de los cuadros, ya hice la entrega final de pintura. La evaluación es diferente de la de Salamanca y tuve que colgar los trabajos. Además, tenéis, si queréis leer, el panel con la explicación del proyecto (evidentemente imaginario) de intervención en el espacio público. está en portugués, lo siento.


A entrega.

La entrega


Díptico.
Últimos cadros en proceso.
Proxecto de intervención.

Proyecto de intervención.