30/06/11

Entretanto

Ultimamente o traballo está a ser intenso... e privado. De momento non podo pór mostras dos traballos comerciais que estou a facer (dos que proximamente sairán algúns adiantos que si poderei amosar), pero hai algúns traballos/probas/experimentos de caderno de apuntes que tiña gardados e non compartira.

Últimamente el trabajo está sinedo intenso... y privado. De momento no puedo poner muestras de los trabajos comerciales que estoy haciendo (de los que próximamente saldrán algunis adelantos que sí podré mostrar), pero hay algunos trabajos/pruebas/experimentos de cuaderno de apuntes que tenía guardados y que no había compartido.Unha proba para un traballo que non saiu.
Una prueba para un trabajo que no salió.

Bocetos varios para crear unha personaxe.

Bocetos varios para crear un personaje.