22/01/13

DC COMICS: Arrow. IDW: KISS & GhostbustersAinda que poida parecer o contrario, o blog non está morto. Nos últimos meses estiven a traballar forte, e ata que saísen publicados estes traballos, non podía expolos na internet.

Aunque pueda parecer lo contrario, el blog no está muerto. En los últimos meses he estado trabajando de forma intensa, y, hasta que saliesen los trabajos publicados, no podía colgarlos en internet.

ARROWHai pouco saiu na páxina de cómics dixitais de DC o capítulo 14 da serie ARROW, baseada na serie de televisión co mesmo nome que é una versión modernizada de Green Arrow. Neste número colaborei na parte gráfica con Santi Casas e David López de IKARI STUDIO, que fixeron toda a cor das páxinas que debuxei. É un pracer traballar con xente de calidade.

Hace poco salió en la página de cómics digitales de DC el capítulo 14 de la serie ARROW, basada en la serie de televisión del mismo nombre y que es una versión modernizada de Green Arrow. En este número he colaborado en la parte gráfica con Santi Casas y David López de IKARI STUDIO, que han hecho el color de las páginas que dibujé. Es un placer trabajar con gente de calidad.

KISSTamén fixen outras dúas portadas para a serie KISS de IDW, nos seus números 7 e 8.

También he hecho otras dos portadas para la serie KISS de IDW, en sus números 7 y 8.

GHOSTBUSTERS!


E para rematar,  fixen outra para os Cazapantasmas, de IDW.

Y, para acabar, hice otra portada para los Cazafantasmas, de IDW.Dentro de dúas semanas sairá outro capítulo de Arrow feito novamente polo equipo que fixemos o capítulo 14. Será no capítulo 17. Ambolos dous sairán impresos en marzo e en abril, nos números 5 e 6 da serie impresa de ARROW.


Dentro de dos semanas saldrá otro capítulo de ARROW hecho nuevamente por el equipo que hicimos el capítulo 14. Será en el capítulo 17. Ambos saldrán impresos en marzo y en abril, en los números 5 y 6 de la serie impresa de ARROW.