06/05/09

LollipopGirl continúa!


Páxina de descartes, que habitualmente non amoso, pero creo que neste caso é interesante, esas imaxes que finalmente non utilicei.

Página de descartes, que habitualmente no muestro, preo creo que en este caso es interesante, esas imágenes que finalmente no utilicé.


Entre viaxes e traballos isto quedou un pouco esquecido. LollipopGirl continúa en proceso, aproveitando eses pequenos espacios de tempo sen traballo duro.

Entre viajes y trabajos esto se ha quedado un poco olvidado. LollipopGirl continúa en proceso, aprovechando esos pequeños espacios de tiempo sin trabajo duro.