27/08/08

Acabando Agosto

Descubrín un novo invento: o lápiz azul. É ideal para traballar cómics: é limpo, rápido, diferénciase mellor do negro e o gris no entintado e bórrase moi facilmente cando se traballa con el no ordenador.

Descubrí un nuevo invento: el lápiz azul. Es ideal para trabajar cómics: es limpio, rápido, se diferencia mejor del negro y el gris en el entintado y se borra muy fácilmente cuando se trabaja con el ordenador.

Proba en negro, para visualizar mellor a composición.

Prueba en negro, para visualizar mejor la composición.


Probei un novo programa para colorear co ordenador: Artrage. O bo que ten é que imita a física da pintura, misturándose, ensuciándose, con empaste, con forma de pincelada, etc. Fixen unha primeira proba (enriba). Despois, con mais coidado fixen xa unha aproximación algo mais exitosa:

Probé un nuevo programa para colorear con ordenador: Artrage. Lo bueno que tiene es que imita la física de la pintura, mezclándose, ensuciándose, con empaste, con forma de pincelada, etc.
Hice una primera prueba (arriba). Después, con más cuidado he hecho una aproximación algo más exitosa.


Para finalizar unha pequena proba en photoshop de cor cunha viñeta. O texto é "fodeches ó paiaso equivocado, paleto de merda!"

Para finalizar una pequeña prueba en photoshop de color con una viñeta. El texto es "¡jodiste al payaso equivocado, paleto de mierda!".