11/10/08

Continuamos aquecendo / Continuamos calentando

Continúa o aquecemento. As pinturas e o proceso xa están a mellorar algo.

Continúa el calentamiento: Las pinturas y el proceso ya están mejorando algo.

Proceso: cadro inacabado, unha hora e corenta e cinco minutos, aproximadamente.
Proceso: cuadro inacabado, una hora y cuarenta y cinco minutos, aproximadamente.Acabado.

Prewiev dunha das páxinas (tamén inacabada, por non variarmos) de LollipopGirl.
Prewiev de una de las páginas (también inacabada, para no variar) de LollipopGirl.

2 comentarios:

Anónimo dixo...

hola? se puede? no sigas calentandote que al final te vas a quemar... besos

Fuck Comics dixo...

PAginaza!!!
Un saludo tio!!!!!