07/06/08

Veu a calor / Vino el calor

Comeza a pegar forte a calor en Lisboa. Coa chegada do tempo das entregas teño que traballar mais seguido, pero ainda así consigo tempo e podo facer algunhas cousas para min.
Comienza a pegar fuerte el calor en Lisboa. Con la llegada de la temporada de entrgas tengo que trabajar más seguidamente, pero aún así consigo tiempo y puedo hacer algunas cosas para mí.


Un exemplo de como traballo con bocetos e unha mesa de luz.
Un ejemplo de cómo trabajo con bocetos y una mesa de luz.


Proceso dun retrato que estou a facer á miña namorada Juana. Dúas horas e media de traballo.
Proceso de un retrato que estoy haciendo a mi novia Juana. Dos horas y media de trabajo.

Na faculdade.

En la facultad.

Continuacións de traballos. Por seren tan grandes van lentos.

Continucación de trabajos. Al ser tan grandes van lentos.

Outro boceto pequeno de 30x30cm.

Otro boceto pequeño de 30x30cm.

Mañá mais e mellor. Mañá acabo o retrato de Juana e amósovolo.
Mañana más y mejor. Mañana acabo el retrato de Juana y os lo muestro.

Ningún comentario: