16/06/08

Finde en Madrid

Pasei o findesemana en Madrid de turismo e comidas familiares. Viaxar en litera é cando menos unha aventura, pero pagou a pena. En próximos días poderedes ver imaxes da viaxe.

Pasé el findesemana en Madrid de turismo y de comidas familiares. Viajar en litera es por lo menos una aventura, pero valió la pena. En próximos días podréis ver imágenes del viaje.

Puerta de Velázquez del Museo del Prado
Agora tocan diferentes traballos de paisaxes para pintura de modelos e para ilustración.
Ahora tocan diferentes trabajos de paisajes para pintura de modelos y para ilustración

(Ainda non rematado)
(Aún no acabado)
Proceso.

Ningún comentario: